Inga-Lill Lindström Psykoanalys

Presentation Inga-Lill Lindström

Verksam inom det psykoanalytiska fältet, med psykoanalys, psykoterapi, handledning, konsultation och utbildning,
och har varit verksam sedan 1987 samt privatpraktiserande sedan mitten av 1990-talet.

Inga-Lill Lindström

Psykoanalytiker (IPA)
Leg psykolog
Leg psykoterapeut


Svenska Psykoanalytiska föreningen         Medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen (Spaf)
IPA         Member of International Psychoanalytic Society (IPA)
        Svenska psykoanalytiska föreningen grundades 1934 och är ansluten till International
        Psychoanalytic Association som grundades 1910 på initiativ av Sigmund Freud